รางวัลสัมปทานบริการเกมคาสิโนในฝรั่งเศสของเมืองคานส์สำหรับ 12 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรป

การจัดซื้อไม่เกี่ยวข้องกับโครงการและ/หรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนของสหภาพยุโรป ค่าสัมปทานที่มอบให้วิลล์เดอคานส์คือ 204 ล้านยูโร lp / AGIMEG

Similar Posts